Přihlásit se k odběru novinek


* Tímto Vás společnost NOVIKO s.r.o., IČ: 28433092, se sídlem Palackého třída 163, 612 00 Brno (dále jen „správce“) informuje, že mohou být zpracovávány zejména Vaše následující osobní údaje, pokud jsou Vámi poskytnuty: jméno, příjmení, ulice, č.p., město, PSČ, e-mailová adresa. Kontakt správce pro veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: gdpr@noviko.cz. Pokud zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek“, souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté kontaktní osobní údaje může správce samostatně zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě nabídek produktů a služeb, vč. zasílání reklamy. Souhlasíte s tím, aby správce zpracovával Vaše osobní údaje za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování. S nabídkou produktů a služeb Vás správce může oslovit prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, dopisu, katalogu.